Odbiór beczek przez Janus Vaten.

Dołącz do systemu recollect firmy Janus Vaten i zleć nam odbiór pustych beczek. Janus Vaten realizuje swoją kompleksową koncepcję. Składa się na nią produkcja, odnawianie en recykling beczek. Dzięki kompleksowej koncepcji puste beczki mogą być ponownie wykorzystane w zrównoważony sposób. Chcesz pozbyć się swoich beczek i chronić środowisko? W takim razie dołącz do naszej kompleksowej koncepcji.

Jak to działa?

Odbiór pustych plastikowych lub metalowych beczek i kontenerów IBC jest bardzo prosty. Wykonaj poniższe kroki, a my zajmiemy się resztą!

  1Informacje o kliencie


  Miejsce odbioru

  Adres na fakturze

  2Ilości

  Numer i klasyfikacja zgodnie z przepisami ADR

   

  IBC
  1000 L

  Beczki plastikowe
  200 L

  Beczki stalowe

  Inne
  opakowanie

  Puste opakowanie / pusty kontener

  Produkty niesklasyfikowane

  Puste opakowania z resztkami: 3, 6.1, 8, 9

  Ładunek niebezpieczny ADR

   

  Puste opakowanie / pusty kontener

  Produkty niesklasyfikowane

  Puste opakowania z resztkami: 3, 6.1, 8, 9

  Ładunek niebezpieczny ADR

  IBC
  1000 L

  Beczki plastikowe
  200 L

  Beczki stalowe

  Inne
  opakowanie

  3Oświadczenie

  
Klient oświadcza, że podane dane o klasyfikacji są prawidłowe, a jednostki opakowaniowe spełniają następujące wymagania:

  Jednostki opakowaniowe są puste Opakowanie uznaje się za puste, gdy zostało ono starannie opróżnione w sposób właściwy dla danego opakowania, przy czym zastosowano najlepsze dostępne techniki, takie jak wylewanie, pompowanie, zasysanie, skrobanie, wstrząsanie lub połączenie kilku technik. W zależności od charakteru obecnych resztek produktu, opakowanie można uznać za niecieknące, bez zacieków lub czyste.

  Jednostki są wolne od zanieczyszczeń zewnętrznych i hermetycznie zamknięte

  Nieuszkodzone i wielokrotnego użytku

  Spełniają przepisy ADR, jeśli substancje są sklasyfikowane (zatwierdzone przez ONZ)

  Wypełniacz, substancja wypełniająca i klasyfikacja substancji wypełniającej są wyraźnie oznaczone, wszystkie oznaczenia są nienaruszone.

  Do opakowania nie wprowadzono produktu innego niż wskazany.

  MSDS są dostępne i zostaną dostarczone na żądanie.

  Jeśli opakowanie zawiera pozostałości produktów, które mogą powodować problemy podczas czyszczenia pod kątem uciążliwego zapachu, reaktywności (ADR 5.1 i 5.2), występowania trucizn lub jeśli zawiera pozostałości produktów, które są ogólnie problematyczne dla środowiska, wówczas w porozumieniu z podmiotem zajmującym się odnawianiem/odbiorem, opakowanie może zostać dostarczone w formie wstępnie oczyszczonej. Na takim opakowaniu należy umieścić naklejkę z napisem „wstępnie oczyszczone” lub inny symbol wskazujący, że wstępne czyszczenie faktycznie zostało przeprowadzone. Informacja o tym, że opakowanie zostało wstępnie oczyszczone, musi również znajdować się na dowodzie dostawy.

  Opakowania zawierające produkty z klasyfikacją GHS H200-H203, H300-301, H310-311, H330-331, H240-241, H340, H350, H360-361, H370, H372 muszą zostać poddane profesjonalnej utylizacji na koszt klienta.

  Wszystkie opakowania zostaną ocenione przez wykwalifikowany personel po przybyciu do placówki Janus Vaten / NCG. Wszelkie wstępne oceny dokonywane przez kierowcę mają charakter orientacyjny i niewiążący. Jeśli opakowanie nie spełnia warunków określonych powyżej, Janus Vaten / NCG zastrzega sobie prawo do:

  Odrzucenia odbioru

  Obciążenia klienta kosztami profesjonalnej utylizacji nienadających się do użytku opakowań lub resztek.

  Obciążenia klienta dodatkowymi kosztami przewozu w przypadku odbiorów, w których liczba opakowań nie zgadza się z liczbą podaną w zgłoszeniu.


  Pobierz formularz

  Wolisz pobrać i wydrukować formularz?

  1. Pobierz formularz, klikając przycisk poniżej
  2. Wypełnij wszystkie dane
  3. Wyślij wypełniony formularz na adres inkoop@janusvaten.nl

  Wysłałeś formularz? Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Masz pytania dotyczące odbioru plastikowych lub stalowych beczek? Żaden problem, chętnie Ci pomożemy.

  Pobierz formularz