Polityka prywatności

Janus Vaten B.V. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności zarówno użytkownikom swojej strony internetowej, jak i klientom korzystającym z jej usług. Janus Vaten B.V. traktuje zebrane dane osobowe w sposób poufny i postępuje zgodnie z wymogami nałożonymi na nią przez obowiązujące przepisy dotyczące prywatności.

Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z Janus Vaten B.V. w następujący sposób:

Adres: Energieweg 1 w (4906 CG) Oosterhout (NB) Holandia

Numer w holenderskiej Izbie Handlowej KVK: 20042075

Numer telefonu: +31 162 – 45 09 15

Adres e-mail: info@janusvaten.nl

Strona internetowa: www.janusvaten.nl

Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych, skarg i ochrony prywatności należy kierować do pana P. Oosterveera, inspektora ochrony danych w Janus Vaten B.V. Jest on dostępny pod adresem HR@janusvaten.nl.

Dane osobowe, które przetwarzamy

Janus Vaten B.V. przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które samodzielnie udostępniłeś Janus Vaten B.V. Poniżej przedstawiamy listę przetwarzanych przez nas danych (osobowych):

– Imię i nazwisko;

– Numer telefonu;

– Adres e-mail;

– Nazwa firmy

Janus Vaten B.V. zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jest to niezbędne do realizacji umowy.

Szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Janus Vaten B.V. nie dąży do gromadzenia danych osób odwiedzających witrynę w wieku poniżej 16 lat, pod warunkiem że posiadają one zgodę rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak zweryfikować, czy użytkownik ma więcej niż 16 lat. Dlatego zachęcamy rodziców do śledzenia aktywności online swoich dzieci w celu uniknięcia gromadzenia danych dzieci bez zgody rodziców. Jeśli podejrzewasz, że pozyskaliśmy dane osobowe od osoby niepełnoletniej bez takiej zgody, skontaktuj się z nami pod adresem HR@janusvaten.nl, a dane te zostaną usunięte.

Cele przetwarzania

Janus Vaten przetwarza wyżej wymienione dane osobowe w celu wysyłania informacji do klientów, a także w celu składania ofert i/lub w celu realizacji umowy. Pozwala to na prawidłowe świadczenie i oferowanie usług i produktów. Oczywiście Janus Vaten B.V. będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały one przekazane.

Zautomatyzowane procesy decyzyjne

Janus Vaten B.V. nie podejmuje decyzji w kwestiach, które mogłyby (znacząco) wpłynąć na osoby fizyczne na podstawie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Mowa tu o decyzjach podejmowanych przez programy lub systemy komputerowe bez udziału jakiejkolwiek osoby (np. pracownika Janus Vaten B.V.).

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Janus Vaten B.V. nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone. Ze względu na czas przetwarzania zleceń lub zapytań, dane osobowe gromadzone w tym celu są zasadniczo przechowywane przez okres krótszy niż rok, chyba że konieczne jest ich dłuższe przechowywanie w celu zrealizowania celu.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Firma Janus Vaten B.V. nie udostępnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy, jest do tego zobowiązana przepisami prawa lub otrzymała na to wyraźną zgodę.

Pliki cookie lub podobne stosowane przez nas techniki

Janus Vaten B.V. wykorzystuje wyłącznie techniczne i funkcjonalne pliki cookie. Oraz analityczne pliki cookie, które nie naruszają prywatności użytkownika. Plik cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany na komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika przy pierwszej wizycie na stronie internetowej. Pliki cookie, które wykorzystujemy, są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i komfortu jej użytkowania. Umożliwiają one prawidłowe działanie witryny i, na przykład, zapamiętują określone ustawienia użytkownika. Pozwalają nam również na optymalizację strony internetowej. Możesz zrezygnować z plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki tak, aby już ich nie przechowywała. Możesz również usunąć wszelkie wcześniej zapisane informacje korzystając z ustawień przeglądarki.

Możliwość wglądu, modyfikacji lub usuwania danych

Z zastrzeżeniem wyjątków ustawowych masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.  Ponadto możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych. Oznacza to, że możesz zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w pliku komputerowym, do Ciebie lub innej wskazanej przez Ciebie organizacji.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Możesz wysłać prośbę o wgląd, korektę, usunięcie, przeniesienie swoich danych osobowych, zażądać unieważnienia zgody lub wnieść sprzeciw lub poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych na adres HR@janusvaten.nl.

Aby mieć pewność, że prośba o wgląd została złożona przez Ciebie, prosimy o dołączenie do niej kopii swojego dowodu tożsamości. Na takiej kopii należy jednak zamazać zdjęcie paszportowe, MRZ (strefę odczytu maszynowego, czyli pasek cyfr na dole paszportu), numer paszportu i numer PESEL. Ma to na celu ochronę prywatności.

Janus Vaten B.V. rozpatrzy Twoją prośbę w ciągu czterech tygodni, chyba że nie będzie można tego od niej wymagać w wyżej wymienionym terminie ze względu na złożoność sprawy.

Janus Vaten B.V. informuje również, że masz prawo złożyć skargę do krajowego organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, klikając na poniższy link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jak zabezpieczamy dane osobowe naszych użytkowników

Janus Vaten B.V. podchodzi do ochrony danych z należytą powagą i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieupoważnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieupoważnionej modyfikacji. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowo zabezpieczone lub istnieją przesłanki wskazujące na ich niewłaściwe wykorzystanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem HR@janusvaten.nl.

Zmiana oświadczenia o polityce prywatności

Janus Vaten B.V. zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Sierpień 2020